Vi anbefaler nesten alltid å knytte mindre systemer sammen med åpne standarder, i stedet for å utvikle et stort system som vil løse alle behov med en alt for avansert teknologi. Vi integrerer systemer både med og uten enterprise service bus. Kall det Microservices eller Service Oriented Architecture – for oss er det bare sunn fornuft.

Når standardene ikke tilstrekkelige, utvikler vi skreddersydde og forretningskritiske web-applikasjoner som krever høy ytelse ved mange samtidige brukere og/eller store mengder data.

Open Source teknologi

Vi jobber for det meste med Open Source fordi vi mener det vil gjøre produktet bedre (det er ikke nødvendigvis billigere), men vi er ikke fanatiske på det. Når det er sagt har vi også mer enn 15 års erfaring, med mange ulike løsninger å vise til.

Vi gjenbruker velprøvde og funksjonelle elementer der det vil gi mening og støtte for virksomheten din. Også her gir våre erfaringer mer verdi for pengene.

Docker, Golang osv.

Vi jobber med en definert verktøykasse av teknologier som er suverene til å løse ulike behov. Vår store kjærlighet for teknologi gjør at vi hele tiden følger utviklingen, standarder og nye språk og verktøy. I praksis betyr dette at vi kontinuerlig skifter ut verktøy for å alltid levere “best-of-breed” teknologi og prosesser.

Verktøykasse

Vår verktøykasse består blant annet av:
Docker, Angular, Kubernetes, Go, Symfony, Ruby, Elastic, MongoDB, Varnish, Amazon Webservices, Peytz Mail, Drupal, WordPress, Typo3, Flow, Neos, GoLang, PHP, Unix og Apache.