Cases

Drupal CRM sparer oss for en arbeidsdag – i uken!

Drupal backend kodet til CRM
En enkel CRM-løsning kodet i Drupal sørger for besparelser for forlaget Samfundslitteratur

Forlaget Samfundslitteratur utgir lærebøker til studenter under høyere utdanning. Et viktig ledd i forlagets markedsføring er å tilby gratiseksemplarer av bøkene til undervisere. Det gjør de med tillitten om at deres bøker er faglige og kommunikative sterke nok til at underviseren vil sette de på pensumlisten for mange av studentene sine.

Det er en effektiv markedsføringsmodell som med tiden var blitt krevende å administrere.

Samler leads med Drupal CRM

Derfor var forlaget på jakt etter smartere verktøy for å optimere håndteringen av de gratis bøkene til undervisere – og det skulle gjerne skje via hjemmesiden www.samfundslitteratur.dk

I tett dialog med forlaget, utviklet Peytz & Co verktøyene i Druplal – og bygget dem inn i forlagets nettside. Løsningen ble integrert med Google Analytics som nå følger alle leads, samt hva som kommer ut av de. Forlaget har dermed et mer presist bilde av hvilke bøker som er bestilt av hvem, i tillegg til hvilken utdannelsesinstitusjon de underviser på.

Bedre markedsføring med Drupal CRM

Dette betyr at forlaget kan justere deres tiltak overfor brukerne og effektivisere deres 1:1-markedsføring. Dessuten er selve bestillingsprosessen blitt forbedret.

”Den nye backend-løsningen gjør at vi i snitt sparer en hel arbeidsdag i uken! Og systemet er så smart innrettet at vi sparer mest tid i de travleste periodene.”

Forlagssjef Birgit Vrå

Neste skritt blir å effektivisere integrasjonen til distributøren, og dermed oppnå store besparelser i forsendelsesomkostningene. Og på sikt skal CRM–løsningen utbygges til å ivareta flere funksjoner.

”Før var det krevende å jobbe med bestillingene. Nå har vi fått et bra overblikk, og sparer mye tid og ressurser. Jeg har vært glad for et godt og fleksibelt samarbeid med Peytz & Co – og for deres gode og kompetente rådgivning.”

Prosjektleder Poul Kragh Jensen

Løsningen er utviklet av Peytz & Co’s avdeling i Moldova i samarbeid med utviklere og prosjektleder i København.