4

lande

5

kontorer

101

ansatte

264

nettsteder i drift

348

kunder

6 mia

nyhetsbrev sendt